boenden

Ett nummer - en vårdfläta


010-139 9000

 


Placeringsenheten

Vår idé är att tillsammans med små privata aktörer, bilda en vårdfläta. Vårdflätan sträcker sig från Öppenvård, familjehem, HVB-hem, till skräddarsydda lösningar för vårdkrävande klienter. Vi har skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och utslussningslägenheter samt akut och utredning.

Fördelarna med att samverka i en gemensam fläta är många. Tillgänglighet, bredd, erfarenhet, kvalitetssäkrande och alla gemensamma erfarenheter mm., mm.  

Detta utan att tappa det personliga engagemanget och det lilla sammanhanget. Våra enheter ägs av de som driver dem.

vilket medför större ansvar och personligare insatser. 

Vi som jobbar på Placeringsenheten har lång erfarenhet av placeringar och vet vikten av att klienten får den vård som den behöver.

Fördelarna med bra matchning är många. T.ex. färre sammanbrott, bättre vård, mindre tidsåtgång, mindre lidande och bättre ekonomi för placerande kommuner. 

 

Ett nummer - en vårdfläta

 

010-139 9000

Familjehem

Vi erbjuder kommuner utredda familjehem med lång erfarenhet av olika typer av placeringar.

 

 

 

HVB - hem

HVB-hem för barn, unga och vuxna. Vi erbjuder vård för psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.

 

Stödboende

Vi erbjuder stödboende för vuxna som kämpar med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

 

Öppenvård

Vi kan erbjuda ambulerade utredningar, HSL, hemmaplanslösningar och terapier.