Familjehem

Familjehem

Vårdflätan erbjuder konsulentstödd familjehems-och jourhemsvård för barn, ungdomar, vuxna samt förälder/barnplaceringar. Vi utgår från Socialstyrelsens rekommendationer med systematiskt kvalitetsarbete.  Vi erbjuder hög kompetens, god kvalitet och stort engagemang med fokus på individen.

Självklart har vi tillstånd och finns i stora delar av landet. Från 18 år erbjuder vi även bredvidboende i egen lägenhet/hus på tomten.

 

Vi har flerspråkiga jourfamiljer och familjehem med erfarenhet från andra kulturer, hedersrelaterat och kan ta emot vuxna med barn. 

 

Våra erfarna familjehem med sina kunskaper och erfarenheter, i kombination med vår breda kunskap inom socialt arbete, ger förutsättningar för en individuellt behovsanpassad vård. Vi finns över stora delar av Sverige och har tillgänglighet dygnet runt  - året om.

 

Stödboende

 

Våra stödboenden finns både som egna lägenheter, bredvidboenden och rum i bostad. Vi tar emot från kriminalvården, HVB-hem och från familjehem eller direkt från hemmet. Vi har enheter som tar emot hela famlijer och de som har skyddsbehov. På en del enheter pratar man fler språk och har erfarenhet av placeringar från andra kulturer. Vi kan via vårdflätan individanpassa stödet och erbjuda öppenvårdsinsatser så som terapi och HSL.

 

Ett nummer - en vårdfläta

 

010-139 9000