Öppenvård

Förstärkt KBT

Fördelen med kartläggning av problemområden är att man kan göra riktade insatser som är beprövade på problemen och möjliggör att man redan från början kan planerar slutet. 

Öppenvård och HSL

Vi har öppenvårdstillstånd i hela landet och erbjuder evidensbaserade metoder i öppenvård, tilläggsvård på familjehem och stödboenden eller i det egna hemmet.

Vi har ett ambulerat utredningsteam som gör fullständiga utredningar, Fler ramavtal finns. Vi kan erbjuda handledning till HVB-hem, socialtjänsten, stödboende och familjehem. Våra handledare är utbildade i lösningsfokuserad handledning, KBT-handledning och har lång erfarenhet av handledning av svåra klienter.

 

Våra konsulter är specialist på barn och ungdomspsykiatri, specialistsjuksköterskor, psykolog, terapeut (både KBT, ACT och MBT), socionomer, beteendevetare och pedagoger. Vi har lång erfarenhet av utredningar, ledarskap på HVB-hem och konsultation på familjehem. Vi erbjuder utbildning i ADAD, ASI, dokumentation, rutinkontroll och styrsestem samt olika evidensbaserade metoder för samtal och behandling. 

 

Ett nummer - en vårdfläta

 

010-139 9000