konsultation


Konsultation


Handleder i svåra ärenden


Vi har jobbat med svåra ärenden inom behandling sedan 1989.Vi har handlett både socialtjänst, behandlingspersonal, ledningsgrupp och familjehem.


Vi har lång erfarenhet med IVO (tillsyn och beslut), arbetsmiljöverket och problem i personalgruppen

 

Ett nummer - en vårdfläta

 

010-139 9000

Familjehem

Vi erbjuder kommuner utredda familjehem med lång erfarenhet av olika typer av placeringar.

 

 

 

HVB - hem

HVB-hem för barn, unga och vuxna. Vi erbjuder vård för psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.

 

Stödboende

Vi erbjuder stödboende för vuxna som kämpar med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

 

Öppenvård

Vi kan erbjuda ambulerade utredningar, HSL, hemmaplanslösningar och terapier.