Konsultation

KonsultationHandleder i svåra ärenden


Vi har jobbat med svåra ärenden inom behandling sedan 1989.Vi har handlett både socialtjänst, behandlingspersonal, ledningsgrupp och familjehem.


Vi har lång erfarenhet med IVO (tillsyn och beslut), arbetsmiljöverket och problem i personalgruppen

 

Ett nummer - en vårdfläta

 

010-139 9000