Om

Familjehem

Vi erbjuder kommuner utredda familjehem med lång erfarenhet av olika typer av placeringar.

 

 

 

HVB - hem

HVB-hem för barn, unga och vuxna. Vi erbjuder vård för psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.

 

Stödboende

Vi erbjuder stödboende för vuxna som kämpar med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

 

Öppenvård

Vi kan erbjuda ambulerade utredningar, HSL, hemmaplanslösningar och terapier.

 

Konsultation

Handleder i svåra ärenden sedan 1989

Både socialtjänster och behandlingshem

Lång erfarenhet av IVO

Värt att belysa lite extra


Vårdflätan bedrivs av privata aktörer som är verksamma på sina egna verksamheter och bör ses mer som ett nätverk av drivna entrepenörer inom socialt arbete. Tillsammans besitter vårdflätan lång och bred erfarenhet av socialt arbete. Placeringsenheten fungerar dels som placeringskoordinator men också som garant för att verksamheterna har tillstånd, fungerande internkontroller och för att verksamheten följer sina åtaganden.